Styret og nemnder – kontaktinfo

STYRET FOR 2018 ER SAMANSETT SLIK:

Kontaktperson og skrivar Ivar Haugstad Tlf 95977754 ivar.haugstad alfa domstol.no
Styremedlem og Utleigeansvarleg  Embrik Rudningen Tlf 97575925 embrik alfa rudningen.no
Kasserar Anne Åsarmoen Tlf 99361829 anneaasa alfa online.no
Styremedlem Tore Smedstad
Tlf 91121846 teamsmed alfa online.no
Styremedlem Elin Berget
Tlf 98019910 
elinberg04 alfa hotmail.com

Byt ut «alfa» med @ om du vil sende epost til nokon av dei over.

 

Basarnemd Gro Anita Ødelien og Jorunn Knaldre

Husnemnd: Detlef Kita

Tilkalling til kjøkkennemnd: Synnøve Sortebråten og Arnhild Dokken

Valnemnd: Styret

Revisor: Liv Irene Halden