Styret og nemnder – kontaktinfo

STYRET OG NEMNDER FOR 2022

Styremedlem Tore Smedstad Tlf. 91121846 teamsmed@online.no
Styreleiar Embrik Rudningen Tlf. 97575925 embrik@rudningen.no
Kasserarog utleigeansvarleg
Anne Åsarmoen Tlf. 99361829 anneaasa@online.no
Styremedlem Cathrine Helene Myhre
Tlf. 46195553
Basarnemnd Gro Anita Ødelien Husnemnd: Detlef Kita
Jorunn Knaldre Embrik Rudningen
Tilkalling til kjøkkennemnd: Arnhild Dokken Valnemnd: Styret
Revisor: Marit Øynebråten