Styret og nemnder – kontaktinfo

STYRET OG NEMNDER FOR 2021

Styremedlem Tore Smedstad Tlf. 91121846 teamsmed@online.no

Styremedlem og

Utleigeansvarlig

Embrik Rudningen Tlf. 97575925 embrik@rudningen.no
Kasserar Anne Åsarmoen Tlf. 99361829 anneaasa@online.no
Styremedlem Gunn B. Magnussen Tlf. 95936467 gbmagnus@online.no
Basarnemnd Gro Anita Ødelien Husnemnd: Detlef Kita
Jorunn Knaldre Embrik Rudningen
Tilkalling til kjøkkennemnd:

Synnøve Sortebråten

Arnhild Dokken

Valnemnd: Styret
Revisor: Marit Øynebråten