Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

Me har vore inne i eit spesielt år, som også vil prege 2021. Før styret rakk å lage ferdig aktivitetsplanen kom koronaen. På hausten drøfta styret i lag med basarnemnd å arrangere basar, men det vart ikkje noko av. Og så balla det på seg.

Styret:

Tore Smedstad Styremedlem

Anne Åsarmoen Kasserar

Embrik Rudningen Styremedlem og utleigeansvarleg

Gunn B. Magnussen Styremedlem

Nemnder:

Basarnemnd: Gro Anita Ødelien og Jorun Knaldre

Husnemnd: Detlef Kita og Embrik Rudningen

Tilkalling til kjøkkennemnd: Synnøve Sortebråten og Arnhild Dokken

Valnemnd: Styret

Revisor: Marit Øynebråten

Årsmøte og styremøter

Årsmøtet var onsdag 5.2.20.

Det er halde eitt styremøte. Der det vart vedteke å sende ut koronabrev, og avlyse basaren i år.

Medlemstalet i 2020 har vore 140 personar, av desse 35 barn. Ein auke frå tidlegare år.

Utleige

Huset har vore leigd ut seks gonger til ulike tilstellingar, ein nedgang frå tidlegare nivå som har vore på 10-15. Austenden av huset blir stadig leigd ut til bustad. Alle åtte lagerlokala i andre etasje er òg leigde ut.

Regnskap og økonomi

I 2020 gikk regnskapet med 6708 kroner i overskot.

Bruk av fortballbanen

Det har ikkje vore nokon fotballtrening i 2020.

Turstigar

Årlig rapport om vedlikehold av stiger frå Ivar Haugstad.
–    Jeg har ryddet ca. 15 km med ryddesag (anslått arbeidstid 60 timer)
–    I tillegg har jeg og min sønn kvista og hogd trær langs stiger, ca. 22 km.