Årsmelding 2022

76 vaksne og 33 barn står på medlemslista.

Huset har vore leigd ut 14 gonger mot betaling og alle lagerbodane er leigde ut.

Økonomien er dårlegare med høge straumprisar.

Fotballbanen har ikkje vore i organisert bruk i 2022.

Arrangement

– Dugnad 5. mai. Ute og inne. Bra oppmøte frå fleire genrasjonar og god stemning.

– Basar sundag 16. oktober. Ein triveleg dag med godt oppmøte, men litt færre enn før koronaen. Mange gevinstar og bra overskot.

-Aktivitetskveld/Juleverkstad 4. desember. Veldig god stemning. Mange blide fjes og fine produkt. 23 barn og 21 vaksne deltok.

Årlig rapport om vedlikehold av stiger frå Ivar Haugstad
–    Alle stiger er inspisert.
–    Jeg har ryddet ca. 1 km med ryddesag. Ellers har jeg hatt med ryddesaks på noen turer.