Styret og nemnder – kontaktinfo

STYRET OG NEMNDER FOR 2022

Styremedlem Tore Smedstad Tlf. 91121846 teamsmed@online.no
Styremedlem Ingebjørg Roset Tlf. 47848242
i_r92@hotmail.com
Kasserar og utleigeansvarleg
Anne Åsarmoen Tlf. 99361829 anneaasa@online.no
Styremedlem Cathrine Helene Myhre
Tlf. 46195553
Basarnemnd Gro Anita Ødelien
Jorunn Knaldre
Husnemnd:
Detlef Kita
Valnemnd: Embrik Rudningen
Revisor: Marit Øynebråten

Gateadressa til grendahuset er Tuppeskogvegen 145, Gol.

Orgnummeret til velet er: 928 991 881