Styret og nemnder – kontaktinfo

STYRET OG NEMNDER FOR 2022

Styremedlem Tore Smedstad Tlf. 91121846 teamsmed@online.no
Styremedlem Ingebjørg Roset Tlf. 47848242
i_r92@hotmail.com
Kasserar og utleigeansvarleg
Anne Åsarmoen Tlf. 99361829 anneaasa@online.no
Kasserar Cathrine Helene Myhre
Tlf. 46195553
       
Basarnemnd Cathrine Helene Myhre    
  Jorunn Knaldre    
Husnemnd:
Detlef Kita
   
Valnemnd: Embrik Rudningen    
Revisor: Marit Øynebråten    

Gateadressa til grendahuset er Tuppeskogvegen 145, Gol.

Orgnummeret til velet er: 928 991 881