Årsmelding 2021

Me har vore inne i eit spesielt år, som også vil prege deler av 2022. Koronaen har vore med oss dette året, og hinda dei fleste arrangementa. På hausten drøfta styret i lag med basarnemnd å arrangere basar, men det vart ikkje noko av. Men vi fikk gjennomført juleverksted, for store og små. 

 Styret:  

Tore Smedstad Styremedlem  

Anne Åsarmoen Kasserar  

Embrik Rudningen Styremedlem og utleigeansvarleg  

Gunn B. Magnussen Styremedlem 

Nemnder:  

Basarnemnd: Gro Anita Ødelien og Jorun Knaldre  

Husnemnd: Detlef Kita og Embrik Rudningen  

Tilkalling til kjøkkennemnd: Synnøve Sortebråten og Arnhild Dokken 

Valnemnd: Styret 

Revisor: Marit Øynebråten 

Årsmøte og styremøter  

Årsmøtet var onsdag 10.2.2021  

Det er halde eitt styremøte. 

Svært få har betalt medlemskap i 2021, noko som truleg skuldast at det ikkje vart delt ut giroar.

Utleige  

Huset har vore leigd ut åtte gonger til ulike tilstellingar, ein nedgang frå tidlegare nivå som har vore på 10-15. Austenden av huset blir stadig leigd ut til bustad. Alle åtte lagerlokala i andre etasje er òg leigde ut.  

Regnskap og økonomi  

I 2021 gjekk regnskapet med over 20.000 kroner i underskot. 

Bruk av fortballbanen  

Det har ikkje vore nokon fotballtrening i 2021.  

Rapport stiger 2021 frå Ivar Haugstad.
De fleste stiger ble inspisert. Det ble ryddet ca. 6 km med ryddesag, og det innebærer at stort sett alle stiger på Skaraåsen nå er blitt ryddet med ryddesag. Det blåste ned en del trær i høst, og disse ble fjernet med motorsag.