Solfest

A description...

Lurdag 13. februar 2016

Kl 19.00

Tuppeskogen grendahus

Det blir servert spikjimat.

Pris 300,- pr pers.

Ta med godt humør og det du vil ha å drikke te maten og reisten tå kvelden.

Musiker`n kjem!

Det bli leik og spel te seint på kveld.

Hei og hopp stemningen bli topp!

Ta med danseskoe og kom!

Pga mat og musikk må me veta om du/dikkon kjem.

Påmeldingsfrist: fredag 5. februar

Ivar Haugstad: 959 77 754

Nina Stensgård: 970 62 219

Med vennleg helsing

Festkomiteèn/styret i Rotneim Grendalag og Tuppeskogen Vel

Årsmøte 2016

ÅRSMØTE – ONSDAG 03.02.2016 KL. 19.30 TUPPESKOGEN GRENDAHUS

SAKER:

 1. Årsmelding (foreløpig melding vedlagt)
 2. Regnskap
 3. Innspel til aktivitetsplan for 2016 – planen kan bli redusert i høve til tidlegare år. Drøfting om det skal etablerast i facebook-side, der invitasjonar blir lagt ut
 4. Innkomne saker
 5. Val
 6. Tuppeskogen Klapp

Det blir servert kaffi og blautkake.

I statuttane for Tuppeskogen Klapp heiter det:

 • Tuppeskogen Klapp skal vere ei oppmuntring til ungdom under 25 år som har utmerka seg innan idrett, kultur eller i humanitært arbeid. Det kan også vere aktuelt å tildele Tuppeskogen Klapp til personar over 25 år, dersom det er særlege grunnar for det.
 • Kr 1500,- kan kvart år bli brukt til slikt føremål.
 • Kandidatane skal kome frå Tuppeskogen Vel sine medlemmar.
 • Alle medlemmane frå Tuppeskogen Vel kan kome med forslag på kandidatar.
 • Styret i grendelaget avgjer kven som kvart år får utmerkinga. Offentleggjeringa skjer i samband med årsmøtet. Dersom styret ikkje finn kandidatane kvalifisert, blir pengane heller ikkje utbetalt.

Forslag til Tuppeskogen Klapp eller saker som skal opp på årsmøtet må meldast til Ivar R. Haugstad innan 27. januar.

Dei som ikkje lengre ønskjer å vere med i styret eller nemnder, må gje beskjed til Ivar R. Haugstad innan 27. januar. Det er òg mogleg å melde i frå om du kan tenke deg eit verv, eller på anna måte ønskjer å hjelpe til.

For styret i Tuppeskogen Vel

Ivar R. Haugstad

e-post: Ivar.haugstad@domstol.no, mob.: 95977754