Årsmøte 2019

TUPPESKOGEN VEL

ÅRSMØTE – ONSDAG 06.02.2019 KL. 20.00 TUPPESKOGEN GRENDAHUS

SAKER:

  1. Årsmelding
  2. Rekneskap
  3. Drøfting av tiltak for å få redusert straumrekningar
  4. Innspel til aktivitetsplan for 2019
  5. Eventuelle innkomne saker
  6. Val

Det blir servert kaffi og blautkake.

Forslag til saker som skal opp på årsmøtet må meldast til Ivar R. Haugstad innan 1. februar.

Dei som ikkje lengre ønskjer å vere med i styret eller nemnder, må gje beskjed til Ivar R. Haugstad innan 29. januar. Det er også mogleg å melde i frå om du kan tenke deg eit verv, eller på anna måte ønskjer å hjelpe til. Det er mellom anna ledige verv som styremedlem og leiar.

For styret i Tuppeskogen Vel

Ivar R. Haugstad

e-post: ivar.haugstad@domstol.no, mob.: 95977754