Aktivitetsplan og betalingsinfo på plass

I desse dagar får alle på Tuppeskogen nokre papir i postkassa med planane for det neste året, og korleis ein skal betale inn medlemskontigenten.

Den same informasjonen finn du i menyen over under høvesvis «Aktivitetsplan 2014» og «Medlemsskap – betaling».

På denne nettsida finn du også leigeprisane, årsmeldingar osv. – berre sjå i menyen på toppen av sida her.