Årsmøte 21.02.2024 i Tuppeskogen vel

Tilstades: Ingebjørg, Cathrine og Tore.

Servering av kaffe, skulebrød og marsipankake.

Sak 1: Val av møteleiar og referent: Ingebjørg

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling.

Sak 3: Årsmelding godkjent.

Sak 4: Regnskap. Det er revidert av Marit Øynebråten, godkjent av årsmøtet. Styret kommenterte at basaren gjer godt overskudd og at det er hensiktsmessig å søke på strømstøtte.

Sak 5: Vedtektene er utan endring frå i fjor.

Sak 6: Aktivitetsplan. Det kom forlag om påskeaktivitet med oppstart neste år. Ein sosial samling for små og store der det for eksempel kan vere rebus, 0-løp, påskeeggjakt og grilling av pølser. Styret tek dette med til neste års planlegging.

Dei faste aktivitetane, Dugnad torsdag 2. mai kl. 17, basar 13. oktober kl 13, Aktivitetskveld 1. desember kl 17 står som før.

Sak 7: Val

Styret: Ingebjørg og Tore held fram som styremedlemmar. Cathrine og Anne deler kasserervervet. Vi ynskjer nye velkommen inn i styret!

Valnemd: Embrik

Husnemd: Detleif

Utleige: Anne

Revisor: Marit Øynebråten

Andre nemder: Christina ny inn i basarnemd i haust. Jorunn held fram. Elles er det ingen som har meldt seg eller sagt frå om at dei ikkje ynskjer å vere med videre i år.

Sak 8: Eventuelt. Ingen meldte sakar.

Referent: Ingebjørg Roset