ÅRSMØTE Tuppeskogen vel – ONSDAG 22.2.2022 KL. 19.30

SAKER:

 1. Årsmelding (Utkast lengre ned)
 2. Rekneskap
 3. Vedtektene blir lagt fram – etter styrets revidering. (Dei finst på tuppeskogen.no)
 4. Innspel til aktivitetsplan for 2023. Styret sitt forslag:
  Dugnad torsdag 4. mai kl. 17, basar 15. oktober kl 13, Aktivitetskveld 3. desember kl 17.
 5. Val. Styret foreslår at Cathrine tek over kasserarjobben frå Anne.
 6. Eventuelt: Som vedtekene seier kan årsmøtet behandle alle saker også utanom saklista,
  dersom 3/4 av dei frammøtte krev det.
  Det blir servert kaffi og kake.
  Dei som ikkje lengre ønskjer å vere med i nemnder, må gje beskjed til nokon i styret innan 16.2.
  Det er også mogleg å melde i frå om du kan tenke deg eit verv, eller på anna måte ønskjer å hjelpe
  til.
  Helsing styret i Tuppeskogen Vel
  Anne Åsarmoen
  Tlf. 99361829
  Tore Smedstad
  Tlf. 91121846
  Embrik Rudningen
  Tlf. 97575925
  Cathrine Helene Myhre
  Tlf. 46195553

  Styret sitt utkast til årsmelding:
  76 vaksne og 33 barn står på medlemslista.
  Huset har vore leigd ut 14 gonger mot betaling og alle lagerbodane er leigde ut.
  Økonomien er dårlegare med høge straumprisar.
  Fotballbanen har ikkje vore i organisert bruk i 2022.
  Arrangement
 • Dugnad 5. mai. Ute og inne. Bra oppmøte frå fleire genrasjonar og god stemning.
 • Basar sundag 16. oktober. Ein triveleg dag med godt oppmøte, men litt færre enn før koronaen.
  Mange gevinstar og bra overskot.
  -Aktivitetskveld/Juleverkstad 4. desember. Veldig god stemning. Mange blide fjes og fine produkt.
  23 barn og 21 vaksne deltok.
  Årlig rapport om vedlikehold av stiger frå Ivar Haugstad
 • Alle stiger er inspisert.
 • Jeg har ryddet ca. 1 km med ryddesag. Ellers har jeg hatt med ryddesaks på noen turer.