Basar 2015

TUPPESKOGEN VEL har sin årlege BASAR

på Tuppeskogen grendehus

søndag 11. oktober 2015

Basaren byrjar kl. 13.00. Trekning kl. 15.30.

Sal av småmat frå kl. 13.00 – kl. 15.00.

Det er og mogleg å få kjøpt kaker og kaffi.

Det blir lagt til rette for aktivitetar for ungane.

Åresal frå kl. 14.15.

VEL MØTT TIL EIN TRIVELIG DAG!

Til dei som har fått utlevert lister, og dei som vil gje ein gevinst:

Laurdag 10. oktober frå kl. 17.00 – kl. 18.00 vil me væra på grendehuset for å ta imot lister og gevinstar.

Helsing Tuppeskogen vel