Nye vedtekter og orgnummer på plass

Vedtektene frå 1981 er revidert i tråd med årsmøtevedtak, du finn dei i toppmenyen på sida her. Me har òg vorte registrert i både einingsregisteret og frivilligregisteret med orgnummer 928 991 881. Det betyr at Tuppeskogen vel kan bli registrert som din mottakar av grasrotandelen hjå Norskt tipping.