Springarkurs kvar torsdag på grendahuset

KURS I HALLINGSPRINGAR/GAMALDANS
Vil du, om du er ung eller noko opp i åra, vera med på kurset, så møt opp på Tuppeskogen grendahus torsdag 15. januar kl. 19.
Det er Thomas Stensgård som skal lære oss hallingspringar, reinlender, masurka m.fl.