ST.HANS-FEIRING

sthansST.HANS FEIRING
Tysdag 23. juni 2015
Klokka 18.00

Rotneim grendalag og Tuppeskogen Vel inviterer til
St.hansfeiring på Roen hjå Ingrid og Håkon Skrindo.

Ta med grillmat, drikke og stoler.
Grillen vil væra klar frå kl 18.00

Det blir natursti og hesteskokasting.

Ta med kake/fruktfat til felles kakebord.

Vel møtt!

Helsing festkomiteen