Tuppeskogen klapp

Arne Turhus fekk tuppeskogen klapp på årsmøtet 5. februar.

Bakgrunnen var arbeidsulykka han vart utsett for i april 2013. Velet ynskte med tildelinga å vise at nabolaget bryr seg, og gje ei oppmuntring.