Tuppeskogen klapp

Velet hadde årsmøte 6. februar 2013.

På årsmøtet vart Tuppeskogen klapp delt ut til Ragnar Haugstad for tilrettelegging og rydding av turstigar på Skaraåsen og til Ola Håkon Rudningen for tilrettelegging av skiløyper på Skaraåsen.