Årsmøte

ÅRSMØTE – ONSDAG 05.02.2020 KL. 19.30 TUPPESKOGEN GRENDAHUS

SAKER:

  1. Årsmelding
  2. Rekneskap
  3. Innspel til styret om å evt foreslå/krevje trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar på tuppeskogen.
  4. Innspel til aktivitetsplan for 2020
  5. Eventuelle innkomne saker
  6. Val

Det blir servert kaffi og blautkake.

Dei som ikkje lengre ønskjer å vere med i styret eller nemnder, må gje beskjed til nokon i styret snøggast råd. Det er også mogleg å melde i frå om du kan tenke deg eit verv, eller på anna måte ønskjer å hjelpe til. Det er mellom anna ledige verv som styremedlem og leiar.

For styret i Tuppeskogen Vel

Embrik Rudningen

e-post: embrik@rudningen, mob.: 97575925