Basar 2019

Tuppeskogen grendehus sundag 20. oktober kl. 13.00.

Sal av småmat, kaffi og kaker.
Åresal frå kl. 14.15. Trekning av gevinstar frå lister kl.
15.30.
Vel møtt!
Tuppeskogen Vel