Årsmøte 2021

Tekstboks: TUPPESKOGEN VEL

ÅRSMØTE  –  ONSDAG 10.02.2020 KL. 19.30

Nettmøte: finn linken på tuppeskogen.no

Linken skal vera klar i god tid før møtet startar.

SAKER:

  1. Årsmelding
  2. Rekneskap
  3. Innspel til aktivitetsplan for 2021
  4. Eventuelle innkomne saker
  5. Val

Det blir IKKJE servert kaffi og blautkake.

Dei som ikkje lengre ønskjer å vere med i styret eller nemnder, må gje beskjed til nokon i styret innan 6.2, same frist er saker til årsmøtet.

Det er også mogleg å melde i frå om du kan tenke deg eit verv, eller på anna måte ønskjer å hjelpe til. Det er mellom anna ledige verv som styremedlem og leiar. 

Helsing styret i Tuppeskogen Vel