Årsplan 2012

FELLES AKTIVITETSPLAN FOR

ROTNEIM GRENDALAG OG TUPPESKOGEN VEL 2012/2013

 

Mars

Søndag 11

Skirenn (0- løp) på stølen til Rudningen

( Narveset) kl 12. Premiering

Mulighet for grilling for dei som vil. Ta med eigen grillmat! Servering av kaker og kaffi/te

 

April

Lørdag 28

Vårfest – servering av mat og dans til levande musikk

Mai

Torsdag 3

Dugnad ute og inne på Tuppeskogen grendahus – kun for Tuppeskogen

Juni

Lørdag 23

St. Hansfeiring på Roen Kl 18. Ta med stol og det du ynskjer å ete/grille, ei kake til felles kakebord og ein gevinst til utlodning. Natursti og bål.

September

Torsdag 6

Fisketur for barn med følgje.

September

Søndag 16

Hausttur – for vaksne/større barn. Turmål ikkje avklart endå.

Oktober

Søndag 14

Grendakafe i Rotneim Grendasal Kl 13-15. Foredrag med lokalt innhald

Oktober

Søndag 21

Basar på Tuppeskogen. Småmat, åresalg og trekning av basarlister samt aktiviteter for barna. Inntektene går til Tuppeskogen Vel

Oktober

Søndag 28

Filmkveld i Rotneim Grendasal Kl 18

Popcorn og brus til barna

November

Fredag 30

Aktivitetskveld med nissegraut

Kl 16-19. Snikkerverkstad, formingsaktivitetar og baking

Desember

Søndag 2

Julegrantenning på Rotneim. Me møtast i grendasalen etterpå. Kvar enkelt tek med seg kaffe og noko å bite i

Desember

Søndag 28

Juletrefest i Rotneim Grendasal Kl 16

Kun for Rotneim grendalag pga plassmangel!!

2013

Januar

Søndag 20

Filmkveld i Rotneim Grendasal Kl 18

Popcorn og brus til barna

Februar

Onsdag 6

Årsmøte Tuppeskogen Vel

Kl 19.30

Februar

Måndag 11

Årsmøte Rotneim Grendalag

Kl 19.30

For nokre av arrangementa vil det kome utfyllande informasjon i postkassene. Har du mail adresse som denne informasjonen heller kan bli sendt til, vil me gjerne ha den.

For Rotneim sine medlemmar – idb71@c2i.net

For Tuppeskogen sine medlemmar – nina.stensgard@hotmail.com

Ta gjerne kontakt om det er noko du lurar på!

Ingun: 955 44 514

Nina: 970 62 219